Kit de xenotipado ForeSNP

  • ForeSNP Genotyping Kit

    Kit de xenotipado ForeSNP

    A tecnoloxía PCR específica por alelos competitivos (PCR específica por alelos competitivos) é un novo tipo de método de escritura de alelos. Este método non precisa sintetizar sondas específicas para cada SNP e inDel, pero só precisa dous pares de sondas universais únicas para lograr unha tipificación precisa de mostras de ADN xenómico. Ao analizar a intensidade e a relación do sinal de fluorescencia final, determínase automaticamente o xenotipo e móstrase visualmente o efecto de agrupación. Este método ten un tempo de detección curto, un baixo custo do reactivo, unha alta precisión de detección e pódese empregar para a reprodución asistida por marcador molecular, o posicionamento QTL, a identificación de marcador xenético e outros experimentos de bioloxía molecular con gran volume de mostra.