RT Heroᵀᴹ II (Master Premix para a síntese de ADNc de primeira cadea para PCR en tempo real con gDNase)